Ari, ja zali sasmalcina vegetacijas sezonas beigas, ta veido kulas slani, kas samazina biologisko daudzveidibu un rada paaugstinatas ugunsbistamibas risku pavasari. Ja zalaji atrodas palienes, noplauta un atstata biomasa palu laika var tikt aiznesta, tomer udens to var sanest vienkopus, piemeram, upju likumos, tadejadi veicinot to aizaugšanu. Lidz ar to zalaju platibas ir ne tikai janoplauj, bet ari janovac, atgadina LAD. Ja zalaju platibas nogana, bet nepietiekami, zalajs ir jaaplauj.

Šo nosacijumu neieverošanas gadijuma par attiecigo platibu maksajumi netiks pieškirti un tiks piemerota pardeklaracijas sankcija – samazinats maksajums. LAD atgadina, ka ir svarigi ieverot ari terminus.

Pedejais datums, kad atbalstam pieteiktajiem zalajiem ir jabut noganitiem vai noplautiem un novaktiem, ir Pedejais datums, kad janogana vai janoplauj un janovac zalaji, kas atziti par biologiski vertigiem vai Eiropas Savienibas ES nozimes, ir LAD ari atgadina, ka, zali novacot no lauka un satinot rullos, attiecigie rulli lidz nakošajai saimniekošanas sezonai no lauka ir janovac. Preteja gadijuma par platibu, kur tie atrodas, maksajumu sanemt nevar.

Apskates Skatit Labot Labot pirmkodu Hronologija.

LETA jau zinoja, ka no 8. Jusu Safari timekla parlukprogramma ir novecojusi! Iesakam to nekavejoties atjaunot, lai saturu šaja portala varetu lietot pilna apmera. Vai varat izmantot kadu no popularakajam parlukprogrammam, piemeram, Google Chrome vai Firefox. Apskates Skatit Labot Labot pirmkodu Hronologija. Šaja timekla vietne tiek izmantotas sikdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jus piekritat sikdatnu izmantošanai.

Paldies par viedokli!Lai lietotu juristavards.

Uzzinat vairak. Ieiet šeit. Lugums izmantot šo sazinas formu, lai informetu par portala juristavards. Paldies par viedokli!Lai lietotu juristavards. Jusu izveidotais saturs šim rakstam tiks neatgriezeniski dzests. Lai pievienotu vienu vai vairakus citatus, vispirms iezime interesejošo teksta fragmentu: minimalais zimju skaits – 30, maksimalais – Lai registretos portala juristavards. Esejas teksts un autora foto jasuta uz e-pastu: juristavards lv. Istaba nebija mebelu, Aleksandra Fjodorovna paludza Jurovski atnest divus kreslus, uz tiem apsedas Aleksandra Fjodorovna un Aleksejs. Dažas minutes velak istaba ieradas navessoda izpildes vieniba un Jurovskis skali nolasija Uralu apgabala izpildkomitejas lemumu:.

Pagajušaja nedela notikušaja LFF arkartas kongresa par jauno federacijas prezidentu tika ievelets bijušais Latvijas izlases kapteinis Gorkšs, šaja amata nomainot Gunti Indriksonu, kurš pats atkapas no ši amata, to ienemot jau kopš Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Email or Phone Password Forgot account? See more of Rigas pašvaldibas policija on Facebook. Log In. Forgot account?

Roberts Ardavs Noviembre 6, Ha estado aquí más de 5 veces.

Not Now. Community See All. About See All. Ieriku iela 3, Dzirnavu iela 60, Lielirbes iela 29, Kr. Valdemara iela Get Directions. Kristiana Noviembre 28, Ha estado aquí más de 10 veces. Roberts Ardavs Noviembre 6, Ha estado aquí más de 5 veces. Garšigi edieni un loti laipna apkalpošana!

Prieks pavadit laiku :. Katrs ir originals un katrs, lai kads butu vina stavoklis, var sniegt savu ieguldijumu kopeja labuma laba. Dokumenta izteikts aicinajums “izstradat antivielas pret kulturu”, kas škiro cilvekus A un B klases kategorija. Ta ir diskriminacija un tas ir socialais greks – uzsver pavests.

Tapec ir vajadziga atgriešanas, uz ko mus aicina Evangelijs. Ir jastajas pret cilveku ar ipašam vajadzibam diskriminaciju un jadod viniem iespeja izteikties. Pavests norada, ka musu pašu majas, gimenes un sabiedriba dzivo daudzi ta sauktie “sleptie trimdinieki”. Tie var but dažada vecuma cilveki, bet ipaši tie ir vecie laudis, kurus nereti, seviški vinu invaliditates del, apkartejie uzskata sev par nastu.

Šie cilveki tiek atstumti un viniem tiek liegtas ari konkretas darba perspektivas un iespejas veidot savu nakotni. Lai panaktu šaja lauka progresu, nepietiek tikai ar efektiviem likumiem un fizisko barjeru nojaukšanu, bet ir jamaina mentalitate – lasam dokumenta.