Meicas laupitajas. Jaunais policijas stasts: Augšamcelšanas. Kur satiekas pasaules. Stoktonas vizijas. Šovbiznesa berni. Robins Huds. Saules apžilbinatie. Teti, atstiep kajas. Zaglu karalis. Citadie 3. Dzimuma del. Ko velas sievietes. Gadijuma virs. Pamatinstinkts 2. Rembo 3. Rembo 2. Viens pats majas 3. Par produktu Kontakti Instrukcijas Lietošanas noteikumi Privatuma politika Atverta pirmkoda licences.

Jaunakas zinas Dzive aizrauj: profesionalas ‘tiktokeres’ – ‘Latvian Sisters’ Elina un Lidija Macibas parbauda dienestu gatavibu piesarnojuma seku likvidacija osta. No jurtas ezera krasta lidz izsmalcinatam miega SPA: neparastas naktsmitnes Lietuva Sagaidi rudeni ar stilu: pratiga un izdeviga iepirkšanas interneta 1. Kas janem vera, izveloties kafijas pupinas.

Kad Padomju Savieniba apgabalu atsavinajusi, gimene parcelusies uz Latviju. Tagad tas ir nopietnaks ciemats, bet tolaik lauki vien bija, tikai ar trisstavu majam. Grozies, kura virziena gribi, visapkart traktori, plaujmašinas, kombaini. Darza darbus pazistu kopš bernibas – audzejam bietes, marrutkus, kartupelus, bija ari milzigs abeldarzs – iebraucot Ragana no Rigas puses, to var redzet vel tagad.

Vimbas vairak esot darzkopji.

Ari vecvecaku gimenes dzivoja laukos – Aluksnes un Jelgavas puse, viniem bija gan lopi, gan darzs. Kad puikas bijuši mazi, Liene labprat metusies vaga ravet – lai tiktu prom no bernu pieskatišanas. Un ravet vinai patikot joprojam. Vimbas vairak esot darzkopji. Turetas ari cukas, vistas, titari un truši, bet ar liellopiem nekad neesot nemušies. Kaki un suni esot ka gimenes locekli.

Liene un Janis iepazinas Dzirnas.

Kad deju studijas Dzirnas vaditajs Agris Danilevics man migla ar nesedlotu zirgu lika jat pa plavu, es, protams, no ta novelos. Laikam jau ne sasitos, ne nobijos – nekadas traumas nav palikušas, tikai jocigas atminas. Liene un Janis iepazinas Dzirnas. Liene bija viena no zemudens princesem slavenaja uzveduma Maza narina, kas tika izradits Krimuldas vidusskolas peldbaseina. Vina gan piedalijusies taja izrade, kuru radija Kipsala.

Vai vinš šo vardu nav aiznemies no Vimbam?

Udeni nav bijis jalien, dejojuši uz platformas. Interesanti, ka Dzirnu saimnieka Agra Danilevica majas sauc Putni. Vai vinš šo vardu nav aiznemies no Vimbam? Neviens nezina, bet abas majas atrodas netalu, un Vimbas ar Danileviciem viens pie otra nereti ciemojas – pamakškere, parunajas. Diviem no mums ir pa trim berniem, vienai masai – divi. Kopa esam sešpadsmit – tikai paši tuvakie.

Ja vel iebrauc kads draugs, tad divi galdi ir par isu. Vai neprasitos pec plašakam telpam? Tikai pargulet un ara. Labi, ka Krimulda ir tik tuvu Rigai, var atskriet, ipaši neplanojot. Puikas laukos nav japieskata – uzskata vecaki. Lauka staba gala liela ligzda dzivo starku gimene.

Masas virs nostiprinaja paliktni, un nakamaja gada vini saka buveties no jauna.

Var saskatit, ka šogad ta ir liela – cetri pusaugu putneni. Labi, ka tas bija vasaras beigas, kad starkeni jau paaugušies. Masas virs nostiprinaja paliktni, un nakamaja gada vini saka buveties no jauna. Veca eka, kura izskatas pec škuna, izradas, ir veca dzivojama maja, kura kadreiz dzivojuši cilveki. Tagad – šika vistu kuts.

Otra puse ir vistu darzinš ar ogu krumiem. Visam ir lauts est ogas, virsejas nolasa saimnieki. Tiklu neliek, izskatoties negliti. Vimbas dod vanagam, kas vanagam pienakas; aiznesot ne vairak par vienu vistu gada. Toties, ja sesks, cauna vai lapsa tiekot klat, tad gan nokožot visas pec kartas.

Ta esot iznacis ar titariem. Vecpiebalgas puse mus sagaida ar spožu sauli, kuras rudens zelts liekas ar visaugstako provi. Daudziem ka atklajums ir Ineši – loti sakopts Vecpiebalgas muižas komplekss muižas eka celta Te mus sagaida Vecpiepalgas porcelana fabrikas dibinatajs, makslinieks – keramikis un uznemejs Janis Ronis.

Ari dažas no mums uzdrošinajas kerties pie porcelana apgleznošanas.

Vai brali Kaudzites vareja iedomaties, ka Slatavas jeb Vecpiebalgas muiža bijušaja pienotava tiks raditi brinumaina porcelana, Kinas tukstošgadu noslepuma un Eiropas alkimiku balta zelta, izstradajumi? Ši noteikti ir vieta, uz kuru butu javed skoleni. Skaties, brinies, dari pats! Ari dažas no mums uzdrošinajas kerties pie porcelana apgleznošanas. Sanaca gandriz labi!Plašums, dveseles tiriba, gaiss un miers.

Šis sajutas parnem muzeja apmekletajus, ieejot lielaja istaba, bet no augšistabas balkona – Alauksts pie kajam un pamale talu, talu aiz un pari koku galiem. Ir jau pecpusdiena, un tuvojas ekskursijas noslegums. Pilnigi neticami, ka tepat netalu no Jekabpils ir saimnieciba, kura tiek audzetas apmeram divi simti kazas. Mus sagaida pats saimnieks un vedina kuti palukoties uz kazinam.

Nu ja Šadu fermu uzturot, nedrikst zaudet veseliga humora dzirksti, un musu gids par savu saimniecibu stasta ta, ka jaklausas ar vala muti un ik pa bridim jaslauka smieklu asaras. Vairak par zemniekiem Austrija lasiet šeit. Jusu Safari timekla parlukprogramma ir novecojusi! Iesakam to nekavejoties atjaunot, lai saturu šaja portala varetu lietot pilna apmera.

Der zinat. Samaksat nekustama ipašuma nodokli.

Vai varat izmantot kadu no popularakajam parlukprogrammam, piemeram, Google Chrome vai Firefox. Ja Ne. Sergejs Svetlana Lana. Vispareja informacija par izsoli 1. Izsoles pamatnoteikumi. Likmes ir atkarigas no izslaukuma: – Ls Septembris, Velos sanemt jaunumus e-pasta. Der zinat. Samaksat nekustama ipašuma nodokli. Papildinata un pilnveidota uznemejdarbibas atbalsta programma “Biznesa uzraviens”, pievienotas piecas jaunas 3 menešu sadarbibas programmas Ls lidzfinansejums katrai , ka ari veselu menesi – lidz pat Biznesa Uzraviens atbalsta programma Vairak.